Takster

Undersøkelse med enkel puss/rens kr 700,-


Undersøkelse med to røntgenbilder og enkel puss/rens kr. 880,-


Anestesi (bedøvelse) kr. 200,-


Liten fyllling (en flate) kr. 750,-


Middels stor fylling (to flater) kr. 1200,-


Stor fylling (tre eller flere flater) kr. 1400,-


Porselenskrone inkludert utgift til tanntekniker kr. 5250,-